• P 
  • P 
  • MZDOVÝ/-Á ÚČETNÍ - PERSONALISTA/-TKA 

MZDOVÝ/-Á ÚČETNÍ - PERSONALISTA/-TKA

Zaměstnavatel: Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Celní 1731

Kontaktní osoba: Čeganová Kateřina Ing., tel.: 731 170 021, e-mail: personalni@sak-hlucin.cz
Charakteristika činnosti:
-vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců, stanovování zásad a kritérii pro výběrová řízení; posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kritérií, zajišťování realizace sociálních programů,
-výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu,
-stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů, zařazování do platových tříd podle katalogu prací, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, práce je vhodná i pro absolventy (ekonomického směru).
Platové zařazení: 9. platová třída, platový stupeň dle dosažené praxe (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Jiné požadavky: zkušenosti s programem VEMA – výhodou, zkušenosti s programem Money S3 – výhodou, samostatnost, zodpovědnost, dodržování termínů.
Postup pro zájemce: profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a kontaktním telefonním číslem a výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce pošlete na adresu: Tyršova 5a, Hlučín 748 01
- do předmětu emailu napište: „Výběrové řízení č.05/2022.“
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.
Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh: do 05.08.2022 (k tomuto datu m

Požadujeme
Znalost jazyka: Čeština

odpovědět
MZDOVÝ/-Á ÚČETNÍ - PERSONALISTA/-TKA
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj